Er bereikten ons berichten, dat te Veenendaal waarschijnlijk 2 Scharrelaars zijn waargenomen tijdens de vorstperiode, (de Kleuver). Op het Nieuwe Kerkhof te Veenendaal zouden eveneens 3 Scharrelaars zijn gezien. Voorts vermoedelijk 20 ex. te Schijndel (Wouters Jr.). Nadere gegevens en volledige bijzonderheden ontvangen wij gaarne,