Het leek me wel leuk om de herinneringen aan mijn eerste tocht in November 1938 met mijn vriend, toen nog een „jochie”, even op te halen. Laarzen bezat ik niet, dan maar op klompen naar de „ROTHOEK”. Op de heenweg zagen we een veertigtal blauwe reigers, een koppel kramsvogels en verder meerkoeten, dodaarsjes, wintertalingen, kooiers, slobben, tafeleenden en een middelste zaagbek.