Velen hebben zich deze winter bezig gehouden met voeren en verzorgen van in het wild levende vogels. Hierbij zijn ongetwijfeld goede ervaringen opgedaan, die beslist niet te loor mogen gaan. Daarom doet de redaktie van Wiek en Sneb een dringend beroep op U mede te werken aan het volgende plan. Blauwe reigers en roerdompen, die bijna iedere winter een slechte tijd doormaken, hebben onze bijzondere belangstelling, mede door het feit, dat de stand van deze vogels toch al niet zo rooskleurig is.