„De vele eenden en ganzen lagen onder de overgeplante dichte sparren verborgen of stonden te rusten op het stro, dat, met zand vermengd, op het ijs was gestrooid om alle tegen de koude te beschermen. Zo schrijft Bengt Berg in zijn bekende boek „De liefdesgeschiedenis van een wilde gans”.