De Zwitserse Vogelwacht Sempach werd in het jaar 1922 door de A.L.A., Zwitserse Vereniging voor Vogelonderzoek en Vogelbescherming, naar het voorbeeld van de Duitse Vogelwachten Rossitten en Helgoland, opgericht. Jarenlang werd zij door de initiatiefnemer, Alfred Schifferli Sr., alleen geleid, die — zelf werkzaam in een burgerberoep — er al zijn vrije tijd, aanzienlijke geldmiddelen en tenslotte zijn gezondheid aan opofferde. Hoe groot de ontwikkeling in de dertig jaren van haar bestaan geweest is, blijkt wel hieruit, dat zij nu twee wetenschappelijk gevormde ornithologen en een bureau-assistent in dienst heeft. Bovendien beschikt zij in geheel Zwitserland over bijna 200 medewerkers. Zij staat nu dan ook niet meer alleen in dienst van de A.L.A., maar van alle Zwitserse ornithologische organisaties.