Honderdzeventig leden en tal van genodig den woonden op 14 Mei j.l. in Den Burg op Texel de jaarvergadering van de Nederlandsche vereniging tot bescherming van In zijn openingswoord heette voorzitter Brouwer verschillende genodigden bijzonder velkom, o.a. Mr Bakker (namens de Minister van Justitie), de heer Ruiter (namens de Minister van O. K. en W.), Dr Van Koersveld (namens de Minister van Landbouw) en de Belgische gasten de heren Uijttendaele en Gruyaert, die de vereniging „De Wielewaal” vertegenwoordigden.