De Nederlandse Vereniging tot bescherming van Vogels nam het gelukkige initiatief tot het uitschrijven van een belangrijke vergadering. Belangrijk, omdat deze vergadering ten doel had, alle krachten te coördineren, teneinde de zaak van vogelbescherming beter te kunnen dienen.