Wij kwamen in het bezit van een overdruk uit „Kali” nummer 15, (uitgave N.V. Ned. Kali-Import Mij. te Amsterdam). Het geschriftje bevat een artikel van Dr E. van Koersveld, ornitholoog bij de Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen en is getiteld „Vogelschade in land- en tuinbouw.” Hier is iemand aan het woord, die bijna dagelijks met het grote en moeilijke probleem van nut en schade te maken heeft. Allen, dus ook wij vogelbeschermers, die soms zo luchthartig over deze dingen meepraten, èn ook zij, die op eigen houtje maatregelen nemen, wanneer ze maar denken schade van vogels te ondervinden, zouden er goed aan doen dit geschriftje eens nauwkeurig te bestuderen.