Op 21 februari 1956 werd in de Kruis' polder, Gem. Hontenisse een nest gevonden van een waterhoen. De vogel zat toen te broeden op twee eieren. Wel een zeer vroeg broedgeval en bovendien onder zeer bijzondere omstandigheden, want het vroor toen nog flink.