Velen van onze lezers zullen reeds meewerken aan de vogeltrekwaarnemingen tijdens de Zondagen in October (speciaal weekend 16—17 October). Zoals bekend worden deze acties georganiseerd door de Vogelwerkgroepen van de Kon. Ned. Nat. Hist. Vereniging en de Ned. Jeugdbond voor Natuurstudie. Invulformulieren en instructies aanvragen bij: A. MULDER, Wallerstraat 43 te Delft. Men heeft thans belangrijke internationale contacten met trekwaarnemers uit Zweden, Denemarken, België, Oost- en West-Duitsland en het ligt in de bedoeling met al deze waarnemers één net te vormen.