Evenals de vorige twee jaren hebben velen van ons, de afgelopen herfst deelgenomen aan het trekonderzoek dat georganiseerd is door Dr. W. von Westernhagen. Vele van deze waarnemers zullen denken, waar blijft het resultaat en horen we daar nu niets meer van. Nu enkele weken geleden ontving ik een pakket van 53 getypte bladzijden met het resultaat van de herfstwaarnemingen 1955. Ik zal geen poging doen dit lijvige dokument te vertalen en in zijn geheel in „Wiek en Sneb” te laren afdrukken. Dat zou een vrij saai relaas worden en daarbij zou ik grote moeilijkheden met de redaktie krijgen. Het is wel de bedoeling dat het verslag wordt gedrukt en dan zal iedere groep waarnemers (dus niet elke waarnemer) een exemplaar ontvangen. Maar evenals hier is het ook in Duitsland moeilijk voor een dergelijk iets geld bijeen te krijgen en dus kan het nog wel enige tijd duren voor het verslag wordt gedrukt.