Dit is een overzicht van de publicatie van Dr W. von Westernhagen. De waarnemingen werden verricht in de volgende gebieden (zie kaartje met waarnemingsposten): Sleeswijk-Holstein, Mecklenburg, Hamburg-Beneden Elbe, Denemarken en Noordzee-eilanden in de Duitse Bocht, Nederland. De waarnemingsdata waren; 26 Sept. en 3, 10 en 17 Oct.