Vanaf midden Juni 1955 verschenen tegen de avond rond mijn woning enkele gierzwaluwen. Zij vlogen gierend om ons huis en waren plotseling weer verdwenen. Op 27 Juni bevond ik mij aan de voorzijde van mijn huis, waar tegenover een kerkje staat met een schuin pannendak (vorsthoogte ± 10 m.). Weer kwamen de gierzwaluwen en gierden om huis en kerk, waarbij ze telkens langs het kerkdak scheerden, totdat er één plotseling onder een enigszins opgewipte dakpan schoot en niet meer te voorschijn kwam (20.30 uur). Op 28 Juni verdwijnt om 20.10 uur een gierzwaluw onder de pan en om 21.30 weer een. Zo vervolgens op 4 Juli 20.45 uur één gierzwaluw, 9 Juli 20.30 uur één ex., 15 Juli 20.00 uur verdwijnen twee gierzwaluwen kort na elkaar onder de pan, 26 Juli 20.55 uur schieten er twee ex. onder, 28 Juli 20.15 uur verdwijnt de eerste, om 20.30 uur de tweede.