Het is bekend, dat Kleine zwanen (Cygnus bewickii) langs onze kusten van het IJsselmeer hun voedsel zoeken door met hun poten de zandbodem om te woelen en met de snavel de blootgekomen worteltjes van het fonteinkruid uitrukken en verorberen. Hierdoor ontstaan de bekende zwanenkuilen, die een middellijn kunnen hebben van 1 meter en een diepte van 75 cm. Wanneer de uiterwaarden van sommige rivieren in de herfst onder water lopen, gebeurt het wel, dat groepen van deze soort zich op het water zetten en met hun lange halzen het onder water bevindende gras op de bodem van het door overstroming ontstane „meer” danig afgrazen! Rondom Meppel kan men dat bijna iedere herfst zien gebeuren!