In „De Tureluur” van Maart 1955 vroegen wij n.a.v, een grote sterfte onder de ruiende bergeenden in de Duitse Bocht (September ’54; militaire oefeningen aldaar) om tellingen te verrichten van trekkende en broedende bergeenden in Nederland. Waardevolle tellingen ontvingen wij van „De Beer” en „De Bosplaat” (Terschelling). De cijfers van „De Bosplaat”, verzameld door de heer J. J. C. Tanis te Hoorn, vermelden wij hieronder: Januari 1955 40 ex. Februari „ — — vorst Maart „ 17 ex. April „ 180 ex. Mei „ 400 ex. Juni „ 500 ex. Augustus „ 80 ex. ruitijd Juli „ 650 ex. September „ 4000 ex. Deze cijfers geven aan het maximum aantal dat op één dag werd gezien. De waarnemingen vonden gemiddeld eenmaal per week plaats.