De vogelwerkgroep verzamelt sinds 1949 de eerste aankomstdata van een 24-tal vogelsoorten, voornamelijk zangvogels, zoals U ziet aan de bespreking der soorten. Over het nut van het verzamelen van deze waarnemingen wil ik zwijgen. Het zij voldoende op te merken, dat iedere vogelliefhebber naar de terugkomst van onze zomervogels uitziet en hiervan veelal zelfs aantekening houdt.