Op Walcheren vernam ik vrij dikwijls een zeer heldere roep of jodel, die des nachts werd voortgebracht en klonk als zéér hoog: „ti, ti”, gevolgd door een prachtig helder: „lulululu-lulululu” (lager). Ik woonde toen op de buitenplaats ,,ter Hooge” en de herinneringen, die ik op vogelgcbied uit die tijd meedraag, behoren tot de beste die ik heb.