In ons dorp (Biezelinge, Zuid-Beveland) bevindt zich vlak bij mijn huis een boerderij, die gelegen is tussen een zéér hoge lindeboom en de kerktoren. Speciaal de bedoelde boerderij is een verzamel- (en pleister)plaats voor de vele zwaluwen, (vnl. boerenzwaluwen) die in de herfst ons dorp passeren. Nadat een vogelkenner mij had meegedeeld, dat naar zijn mening bepaalde hooggelegen gebouwen onder meer dienen als oriëntatiepunten, die op de trek worden „gememoriseerd”, heb ik elk jaar op het wegtrekken van de zwaluwen gelet.