Eén van de excursieterreinen rondom Leeuwarden is wel de Grote- en Houtwielen, gelegen ten Noorden van de straatweg Leeuwarden-Groningen. Dit plassengebied, waar ’s zomers gekampeerd wordt en in het seizoen gevist, is niet alleen als recreatie-oord van groot belang, doch ook de vogelliefhebber kan hier menig goede en interessante waarneming doen. In dit artikel willen we trachten een indruk te geven van de vogelrijkdom van de Houtwielen en hierbij vooral de aandacht vestigen op het in de herfst en in het winterseizoen voorkomende waterwild.