N.a.v. het medegedeelde door Mr Lebret inzake baltsvlucht van het wouwaapje (jrg. 3, pag. 37) kan ik berichten, dat door mij reeds tientallen malen een dergelijke baltsvlucht van het wouwaapje werd waargenomen in het Reeuwijkse plassengebied. Dikwijls vloog daarbij het ♂ achter het ♀, dus juist omgekeerd als bij de waarneming van Mr Lebret. In verband hiermede verzoekt ondergetekende hem te willen berichten, waar broedende wouwaapjes in ons land voorkomen met eventueel bijzonderheden over de biotoop en of zij gaan vissen in helder of in troebel water. De tot nu toe door mij opgedane ervaring is, dat wouwaapjes bij voorkeur broeden, resp. gaan vissen in troebel water, hetgeen dus zou kloppen met het bekende spreekwoord, dat het in troebel water goed vissen is!