We wandelen over een zomerkade langs de Nieuwe Merwede. Links van ons een graspolder, rechts het woelige brede water van de Merwede. Er is deze middag nog niet veel waargenomen. Op eens echter vliegt een kleine bosduif rakelings voor onze voeten in de richting van het water, achtervolgd door een grijze roofvogel. Het blijkt een slechtvalk te zijn, die een duik op zijn slachtoffer neemt. De duif zoekt zijn heil in een snelle vlucht, doch telkens stoot de slechtvalk op zijn prooi.