Dit voorjaar is er na midden maart een opvallende trek van kieviten geweest, terwijl er tevens een voor deze streek ongewoon groot aantal trekkende ganzen gezien zijn. Er was verder ook een flinke trek van steltlopers, kraaien, kauwen en leeuweriken. Over de kievitentrek verklaarden verschillende waarnemers, die in het voorjaar geregeld in het veld zijn, zulk een trek in eerdere jaren niet te hebben gezien.