Een mededeling in het vorig nummer, dat er in October weer tal van kraanvogels in ons land zijn waargenomen, gaf mij aanleiding mijn uitzonderlijke belevenissen met een dergelijk dier op papier te zetten. Op 24 October werd er te Berghem bij Oss een kraanvogel aangeschoten. De dader wist te ontkomen en bij mijn weten is hij nu nog niet achterhaald. Wat die man bezield kan hebben om een dergelijk exemplaar af te schieten, is mij een raadsel. Als hij het dier voor een reiger heeft aangezien, dan verdient hij in geen enkel opzicht een vuurwapen te mogen dragen. Prepareerplannen zal hij ook wel niet gehad hebben, tenzij hij zo onnozel is, dat hij nog niet weet, dat dergelijke plannen in ons land heel moeilijk te verwezenlijken zijn.