Dat sommige dieren hun mimicri kleuren en -houdingen doelmatig en doelbewust weten uit te buiten is ons natuurlijk allen bekend, maar dat een dier er zich totaal op verlaat — ten koste van zijn vrijheid zelfs — is minder algemeen. In November van het vorige jaar bezochten we een viskwekerij in onze omgeving. Het terrein is voor het publiek afgesloten en daarom misschien wel een gebied, waar natuurhistorisch nog al iets te beleven valt. Aan een grote vijver met brede rietkraag was een klein poeltje, dat door een slootje met de eigenlijke vijver verbonden was. In dit poeltje stond nog water en het krioelde er van achtergebleven baarsjes. Ook het verbindingsslootje had nog wat water en was rijkelijk met riet begroeid.