Artikel 1. In het gehele Rijk is de jacht op de hieronder vermelde wildsoorten geopend gedurende de daarnaast vermelde tijdvakken: