Het was in November van het vorige jaar, dat er een bericht kwam bij de beheerder van het „roofvogelasyl” van de vogelbeschermingswacht „Zuid-West Veluwe” over het vinden van een Buizerd, die, naar men vertelde, ziek was. In dit asyl worden n.l. zieke of gewonde vogels verzorgd met het doel ze na genezing weer de vrijheid te geven. De plaatselijke pers verleent regelmatig medewerking en publiceert zo nu en dan artikelen, die ten doel hebben het publiek van het bestaan van dit asyl op de hoogte te brengen.