Eind juni—begin juli werden op diverse plaatsen in ons land (duinenrij, Kennemerland, Amsterdam, het Gooi, Noord-Brabant en Veluwe) kruisbekken waargenomen. Tegelijkertijd ontving de Vogelwerkgroep „Haarlem” telegrafisch bericht van prof. H. Weber uit Oost Duitsland dat een kruisbekken Anvasie te verwachten was. Prof. Dr. R. Drost, leider van de Vogelwarte Helgoland, te Wilhelmshaven lichtte via pers en radio belanghebbenden in West Duitsland in.