Op mijn korte mededeling over vogels op ruggen van zoogdieren (3e jaargang, p. 24) kreeg ik tal van aanvullingen. De Heer A. Rijsdijk zag eens een Gele kwikstaart op insectenjacht op de rug van een koe. Kort na het verschijnen van mijn mededeling zag hij een Spreeuw op de rug van een damhert op zoek naar insecten in het hertenkamp te Rotterdam. Het damhert apprecieerde dit bezoek niet erg, waarna de Spreeuw naar een damhert met een gewei vloog. Het gewei was nog begroeid met huid waarop tal van wondjes zaten. Deze wonden waren bedekt met vliegen. De Spreeuw klom rustig in het gewei om de vliegen te bemachtigen.