Ook dit seizoen is er wel iets over Schiermonnikoog te melden. Er broeden in het algemeen de vogels die men ook elders in duinen vinden kan; in de bossen, ’t geboomte in het dorp en in de polder ook de soorten, die men er zou verwachten. Speciale vermelding verdienen; Grauwe gans: 27/5; Eidereend: 4 nesten; Br. kiekendief: nest met 6 (later 5) eieren gevonden; Gr. kiekendief: nest, 4 eieren; Buizerd: 3/6; Steenarend: 3/6, overgangskleed; trok in O. richting: Boomvalk: 28-29/5; Kraanvogel: 30/5 (ontdekt door Kolvoort c.s., Arnhem): 31/5 door ons gezien: 2/6 nog door Talsma, (31/5 door v. d. V. gefilmd); Zilverplevier: 30/5; Br. kl. mantelmeeuw (Larus fuscus graelsii); minstens 1 nest (2 eieren); ♂ & ♀ beide erg donker gekleurd; Stormmeeuw: kolonie v. 12 nesten; Drieteenmeeuw: 1 ad 31/5; Noordse stern; aparte kolonie 8 nesten; Turkse tortel: evenals 1954 één paar broedend (jachtopz. De gev. (Jachtopz.); Keep ♂ en ♀ (Kolvoort) 29/5 ♂ waargenomen, 4 Juni ♀ nog gezien door v. d. V.), broedvogel??; Sprinkhaanrietzanger: minstens 3 paar; Bonte vliegenvanger: 2 paar broedend; Grauwe klauwier; minstens 9 paar; Wielewaal: 6 broedgev. (Jachtopz.); Keep ♂ & ♀ Kolvoort 28/5; ♂ tot 1/6 door ons waargenomen. Zulke drastische maatregelen tegen de Zilvermeeuwen, als elders nodig waren, behoeven op Schiermonnikoog niet genomen te worden, doordat de jachtopz. de Zilvermeeuwen jaarlijks binnen de perken houdt.