Een korte, maar overtuigende vacantie op Schiermonnikoog, stelde mij onder meer in staat, behalve de Bruine, ook de Blauwe Kiekendief waar te nemen (beide soorten zijn daar broedvogel); voorts 2 Turkse tortels (1 en 2 Juni 1954), de Sprinkhaanrietzanger en vele Grauwe Klauwieren. De Sprinkhaanrietzanger komt daar op verschillende plaatsen voor: de Grauwe Klauwier zag ik op verscheidene plaatsen; m.i. broedt hij er zeker in 10 paren. Ik vond 4 nesten, waarvan 2 nog ledig en 2 met elk 6 eieren.