Ieder jaar opnieuw wordt gedurende acht weken een gedeelte van de zondagmorgen-markt te Antwerpen ingericht als vogelmarkt. Natuurlijk zijn er het gehele jaar door vogels te koop, maar de in het wild in België voorkomende vogels mogen slechts gedurende de vangtijd (1 oktober tot 15 november) en nog twee weken daarna verhandeld worden. Wil men in België vogels vangen, dan dient men in het bezit te zijn van een vergunning, die na het betalen van 250 B. fr. (ƒ 20.—) beschikbaar gesteld wordt.