Voen ik op 23 April te Hilversum uit mijn raam op de eerste verdieping naar voedselzoekende Fitisjes keek, die in een tiental hoge berken prachtig te bekijken waren, zag ik plotseling twee Grote lijsters. Vermoedelijk was het een paartje. Zij onderzochten alle mikken, die gevormd worden door dikke takken. Eerst gingen zij om de beurt in een mik zitten en zakten daarbij iets door de poten, keken daarna van beneden naar boven aan beide zijden de takken nauwkeurig na (vermoedelijk om te onderzoeken hoé het regenwater hier langs zou lopen) om vervolgens de ligging van de „bodem” van de mik aan een onderzoek te onderwerpen. Zij gingen er in zitten alsof ze in een nest zaten. Deze handelingen duurden niet langer dan een halve minuut. Daarna „sprongen” ze naar een mik in de buurt, of ze vlogen er, als de afstand naar de volgende mik iets groter was, met een geagiteerde fladderbeweging naar toe. Tientallen mikken werden op deze wijze gecontroleerd. De twee vogels bleven dicht bij elkaar en onderzochten dezelfde mik gewoonlijk kort na elkaar. Doordat ik mij op gelijke hoogte met de vogels bevond en op korte afstand daar vandaan, kon ik het gedrag prachtig waarnemen. Toen alle mikken gecontroleerd waren, vlogen zij weg. Verleden jaar werd een der mikken als nestplaats gekozen en met succes werden de jongen grootgebracht. Of er nu tenslotte weer een mik als nestplaats is uitgekozen, heb ik nog niet kunnen vaststellen. Het kiezen van gunstige plaatsen voor het bouwen van een nest krijgt men niet vaak te zien en ik vond dit buitenkansje waard om het te vermelden.