Tal van vogelsoorten breiden zich voortdurend noord- en westwaarts uit. Heel merkwaardig is echter de plotselinge snelle uitbreiding van de Turkse tortelduif in Europa. Omstreeks 1900 waren de dichtstbijzijnde streken, waar deze duiven voorkwamen, gelegen in het donkere gedeelte van bijgaande overzichtelijke kaart, gemaakt door de Engelse ornitholoog, mijn vriend James Fisher. Na raadpleging van alle bestaande literatuur over deze duif, bleek hem dat Bulgarije en Turkije als loopplank voor deze fantastisch snelle uitbreiding hadden gefungeerd. Het is interessant om het kaartje, dat met veel zorg door hem werd samengesteld, eens goed te bekijken. Het is zö overzichtelijk, dat het welhaast voor zichzelf spreekt. Wij zullen ons nu eens nauwkeurig bepalen bij hetgeen zich in ons eigen land afspeelde. In de winter van 1948—1949 hebben vermoedelijk de eerste Turkse tortelduiven bij Harderwijk o verwinterd.