Indien men vogelsoorten ziet, die gemakkelijk met een andere soort zijn te verwisselen, zeldzame soorten of soorten op een ongewone datum, dient men een uitgebreide beschrijving van dc vogel (s) te geven. Dc aantekeningen moeten zo mogelijk in het veld zijn gemaakt. Waarnemingen, waar men niet 100% zeker van is, gelieve men niet op te sturen!