Indien men vogelsoorten ziet, die gemakkelijk met een andere soort zijn te verwarren, zeldzame soorten of soorten op een ongewone datum, dient men een uitgebreide beschrijving van de vogel(s) te geven. De aantekeningen moeten zo mogelijk in het veld zijn gemaakt. Waarnemingen, waarvan men niet 100 % zeker is, gelieve men niet op te sturen!