Kuifduiker 21/2 1 ex. Oostvoorne (Draaijer, Rijsdijk, Stubbe); 28/2 idem (Draaijer, Ouweneel, Rijsdijk, Stubbe); 9/3 1 ex. ten ZW. van Rotterdam, aanwezig tot 7/6, regelmatig gezien in winterkleed, overgangsklecd en prachtkleed (Van der Beek, Draaijer, Kamman, Ouwneel, Stubb en Van der Velden). Geoorde fuut 27/5 nest met 4 eieren ten ZW. van Rotterdam (Van der Beek, Van der Velden, Rijsdijk); 4/7 talrijke ex. met jongen Laarder Waschmeer (Nuijen).