Roodhalsfuut 18/9 1 ex. Zwarte Meer (Van Oordt, Bierman, Wijnaendts). Geoorde fuut gedurende 2e helft van Mei 1 ex. in het buitenwater te Bruinisse (Van Ree).