Kuifduiker 10/8 dood ex. De Cocksdorp, Texel (Ouweneel, v. d. Velden); 25 en 28/9 1 ex. ZW. van R'dam (Rijsdijk, Stubbe). Geoorde fuut 31/7 2 ad + 6 juv. ZW. van R'dam, daarna regelmatig waargenomen (V. d. Beek en c.s.): 16/10 3 ex. ZW. van R'dam (Rijsdijk, Stubbe).