Noordse 30/1 dood ex. Verklikkerstrand, Stormvogel Schouwen (Viergever). Roerdomp 24/12-'54 pas geschoten ex. gevonden Halsteren, tot 1930 in deze omgeving broedvogel (Minderhoud); 26/12-54 1 ex. ZW. van R'dam (Stubbe); 27/1 idem (Draayer).