Parelduiker 30/4 1 ex. Brielse Maas (V. d. Velden, Ouweneel, Stubbe). Noordse 16/9 teerslachtoffer te Schevenin- Stormvogel gen; was geringd als nestjong 15-8-’55 te Duncansby Head, uiterste N.O. punt van Schotland (v. Dongen); 30/7 2 ex. ten W. van IJmuiden (Draaijer); 17 en 21/8 dood ex. Schiermonnikoog (Draaijer, Kamman): 2/10 ad. teerslachtoffer strandpaal 96, Wassenaar (Bolten) 4/11 1 ex. Scheveningen (Peeters).