Kleine zilver- 14/7 1 ex. Rozenburg, zwarte snareiger vel en poten, gele tenen, (Draaijer, Kamman, Hooghuis, Stubbe, Ouweneel, v. d. Velden, v. d. Beek) op 7/8 was de vogel nog aanwezig toen Ouweneel en v. d. Beek mij de vogel wezen (Taapken). Roerdomp 28/1 1 ex. zw. van R’dam (Rijsdijk); 18/2 1 ex. aldaar (Ouweneel, v. d. Velden); 25/2 1 ex. aldaar (Rijsdijk, Draaijer); tijdens vorst aldaar verschillende dode ex. (med. Ouweneel); 24, 26 en 29/3 roep gehoord Bergvennen, Lattrop (Luiken); eind juli waargenomen „Meerpol”, Oude Rijn onder Elfen, broedvogel? (Bouwman).