Op 19 April 1955 nam ik in een wei te Warmond drie Kauwtjes op de rug van een pony (klein paardje) waar. De vogels waren mak en op korte afstand te benaderen. Zij zochten daar kennelijk naar insecten. In Februari 1953 heb ik vanuit de trein ter hoogte van Alphen aan de Rijn enkele kraaiachtige (vermoedelijk Kauwen of Roeken) op de ruggen van schapen zien zitten. De trein was er reeds voorbij, voordat ik de juiste vogelsoort kon vaststellen. Een enkele maal zijn in ons land ook Spreeuwen op de ruggen van paarden waargenomen. Voor zover ik kan nagaan zijn er in Nederland nimmer waarnemingen van vogels op ruggen van vee gepubliceerd. In Zuid-Afrika b.v. is dit een bekend verschijnsel. Daar zitten Koereigers en Zilverreigers op de ruggen van het vee, ja zelfs op krokodillen. Gegevens uit Nederland zijn er verder niet.