In het begin van October kwamen van verschillende kanten berichten binnen over waargenomen Notenkrakers en al spoedig bleek, dat wij een invasie beleefden. Om nu een overzicht te krijgen van de omvang van de invasie, is het nuttig om alle Notenkraker-waarnemingen te verzamelen. Een oproep in „De Telegraaf” om waarnemingen in te zenden, bracht tal van brieven in de bus. Daarbij was ook een brief uit Naarden-Bussum, waar zich al geruime tijd een Notenkraker in een tuin ophield, die elke dag op de hazelnoten afkwam, die aangeboden werden. Wij gingen eens poolshoogte nemen en konden ’n paar uur de vogel gadeslaan. Het bleek een bijzonder mak en handzaam exemplaar te zijn, dat ons telkens tot op enkele meters naderde en zich van het lawaai van de schoolspeelplaats naast de tuin niets aantrok. Wat het voedsel betrof, hij was wel bijzonder kieskeurig en een lekkerbek, want stelselmatig weigerde hij eikels, kastanjes, appelen, gekookte aardappels, mais e.d. en kwam alleen op de hazelnoten af. Zelden zag ik een bewegelijker vogel. Ieder ogenblik was hij in actie en steeds was hij in de weer. Telkens kwam hij een stuk of wat hazelnoten uit het schaaltje op het grasveld halen, verdween er mede naar een naburige tuin, waar wij de vogel niet konden volgen en was dan in een wip weer terug. Soms slikte hij drie of meer hazelnoten achter elkaar door. Het was duidelijk, dat hij deze niet opat, maar ergens verstopte. Ook in de tuin zelf was hij voortdurend bezig noten te verstoppen tussen het dorre blad. Wij zochten deze gehamsterde noten op en deponeerden ze weer in het bakje, zodat de vogel bezig kon blijven. Het was een dure kostganger, want per dag had hij toch 60-70 hazelnoten nodig, waarvan dan het grootste deel verstopt en slechts een klein deel geconsumeerd werd. Opmerkelijk was zijn grote makheid. Soms kwam hij vlak naast je hoofd in een struik of boom zitten, sprong vlak voor je voeten naar het bakje met noten en zat geen ogenblik stil. Aangezien het daar nogal donker was, kon ik geen snelle momentopnamen maken. Achter elkaar nam ik 12 shots. Daarvan was slechts één foto scherp en bruikbaar. De andere bleken allemaal onscherp te zijn.