In het laatst van maart 1955 lag er nog op tal van plaatsen ijs op de plassen. Dat was ook het geval op het Wijde Blik onder Kortenhoef en Klaas Spaan bond op 22 maart de schaatsen onder en genoot een paar uren van deze typische Hollandse sport. De afscheiding van het ijs en het open water was lijnrecht en daar op de rand van ijs en water ontdekte hij een meerkoetennest met drie eieren. Het nest lag op het ijs, open en bloot en groter tegenstelling is nauwelijks denkbaar: een vogelnest op het ijs. De volgende dag stond er een harde, stormachtige wind en toen hij nog eens ging kijken, bleek de golfslag de ijsschol in stukken geslagen te hebben. Nest en eieren waren verdwenen. Het speet mij geducht, dat wij juist een dag te laat kwamen, want ik had graag een foto gemaakt van dit unieke meerkoetennest. De meerkoeten behoren tot de vroege broedvogels en vaak vinden wij in de laatste maartdagen al nesten met eieren. Mijn vroegste datum is 12 maart 1912, toen ik een nest met vier eieren vond op de Mooie Nel onder Spaarndam.