Tussen de biezen van het Zwarte Meer bij Kampen klinkt onophoudelijk het metaalachtige „ting-ting” van de baardmezen. De behendige manier, waarop ze zich tussen deze biezen bewegen en het prachtige verenkleed verschaffen iedere vogelvriend veel vreugde en bovendien geeft hun aanwezigheid als broedvogel aan dit biezenveld een bijzonder karakter. Het is daarom verheugend, dat vogelwachter Koridon op zo’n voortreffelijke wijze voor zijn baardmezen zorgt en ze bewaakt. Zijn onophoudelijke zorg is beloond met prachtige resultaten, waarop hij ongetwijfeld trots mag zijn. Wat is namelijk het geval? De baardmeesjes broeden over het algemeen dicht bij de grond onder een plukje afgestorven biezen. Tengevolge van een sterke zuidwestenwind wordt het water van het IJselmeer in het Zwatte Meer gestuwd, Waardoor het waterpeil stijgt. Dit laatste betekent een ramp voor de baardmezen, want hun nesten lopen daardoor onder Water.