In 1949 werd onder auspiciën van het Staatsbosbeheer een onderzoek ingesteld naar het voorkomen van de blauwe reiger in Nederland, Dank zij veler en wellicht ook dank zij uw medewerking kon na afloop van dit onderzoek een vrij volledig overzicht worden samengesteld over de stand van deze vogel.