Nu de samenwerking van de Vogelwerkgroep van K.N.N.V. en N.J.N. met de uitgevers van „Wiek en Sneb” tot stand is gekomen en U het eerste gemeenschappelijk nummer hebt ontvangen, mogen wij wel eens de ontwikkeling van de Vogelwerkgroep de revue laten passeren. In de herfst van 1947 werd door de K.N. N.V. het eerste vogeltrekweekend gehouden bij Bergen op Zoom, een kampje van een 25 deelnemers. In de jaren 1948 tot 1950 werden elk jaar, nu in samenwerking met de N.J.N., op vele plaatsen trekwaarnemingen verricht. Dat leidde ertoe, dat op 30 Juni 1951 te Utrecht de Vogelwerkgroep werd opgericht, waaraan deelnamen de K.N.N.V. en de N.J.N., benevens de afd. Natuurbescherming en Landschap van het Staatsbosbeheer. Plaatselijke Vogelwerkgroepen ontstonden te Haarlem, Wageningen, Utrecht, Tilburg en Den Haag. Naast de najaarstrek werd ook het inventarisatiewerk ter hand genomen en ook de phaenologie werd niet vergeten, waarvoor contact werd opgenomen met het K.N.M.I. Ook hebben wij contact met de Belgische Ornithologische Vereniging „De Wielewaal”, met de Duitse Jeugdbond voor Natuurstudie (D.J.N.) en met DrW. von Westernhagen, die reeds meerdere jaren een waarnemingsnet in Noord Duitsland en aangrenzende gebieden organiseert. En nu is dan de samenwerking met „Wiek en Sneb” een feit. Voortaan zullen onze V.W. leden meer worden ingelicht op het gebied van de actieve vogelbescherming en de vogelbeschermers zullen het werk van onze Werkgroep leren kennen.