Evenals in 1954 zullen wij deze herfst samenwerken met het Duitse waarnemersnet onder leiding van Dr. W. v. Westernhagen Tevens hopen we ons net nog te kunnen uitbreiden tot Z.W. en midden België- Zodoende krijgen we een aardig idee van het trekverloop van Zweden tot Frankrijk. In dit nummer van „Wiek en Sneb” vindt U een kort verslag van de resultaten van 1954 door onze secretaris de Heer A. Mulder. Dit jaar willen we vooral onze aandacht wijden aan de vraag, welke vogelsoorten we hier in ons land zien doortrekken, hoe groot de aantallen zijn en welke de trekrichting is. De bedoeling is, dat op een aantal plaatsen in ons land op 6 achtereenvolgende Zondagen van 25 Sept. t/m 30 Oct. wordt waargenomen. Zij die hieraan willen deelnemen gelieven zich per omgaande met A. Mulder, Wallerstraat 43 te Delft, in verbinding te stellen. N.J.N.-leden echter met Peter Nijhoff, Sportlaan 632,