Op de vergadering van de Nederlandse Ornithologische Vereniging van 26 mei j.l. werd door Prof. Dr. K. H. Voous een voordracht gehouden over het onderwerp: Urgentie en richting van de vogelbescherming in Nederland op grond van zoögeografische overwegingen. Prof. Voous is tot zijn beschouwingen gekomen door zijn studie over de verspreiding van de Europese broedvogels. Wij zijn van mening, dat zijn inzichten dermate belangrijk zijn, dat ook in Wiek en Sneb een verslag van zijn voordracht op zijn plaats is.