Toen in 1898 de Deense leraar en amateurornitholoog Mortensen op het lumineuze idee kwam om één der poten van jonge vogels van een aluminium ringetje — waarop een nummer en adres waren vermeld — te voorzien, zal hij zeker niet vermoed hebben, welk een enorme vlucht dit ringonderzoek zou nemen. Reeds in de eerste jaren van deze eeuw volgden bekende ornithologen in Duitsland, Hongarije en Engeland zijn voorbeeld en thans worden in vele landen tijdens het voorjaar de jongen op het nest en in het najaar de oude vogels tijdens de trek geringd. Ondanks het feit, dat slechts enkele procenten worden teruggemeld, heeft men op deze wijze reeds een schat van gegevens verzameld. Deze geven ons niet alleen een nauwkeurig beeld van de trekwegen van vele soorten, maar ook komt veel aan het licht over zeer uiteenlopende problemen, die hiermee nauw samenhangen en die bijv. voor de daadwerkelijke vogelbescherming van groot nut kunnen zijn.